Så mycket kostar det att installera bergvärme

Hur mycket det kostar att installera bergvärme kan variera väldigt mycket. Ett riktpris som brukar anges är 120-140,000 kronor. Men spännvidden är betydligt större, och dessa siffror ska alltså tas med ett antal nypor salt. De två huvudsakliga kostnaderna för bergvärme är borrningen av borrhålet och införskaffandet av en bergvärmepump. Dessa två kostnader är delvis sammanlänkande; desto djupare borrhål du behöver, desto kraftfullare pump kommer att krävas. Sedan tillkommer kostnaderna för slang, kylvätska och installation. Dessa är inte helt obetydliga, men är inte speciellt stora jämfört med borrningen och pumpen. Dock, arbetskostnaden när man skaffar bergvärme är avdragsgill via ROT, vilket håller priset nere något.

Skillnaden i pris mellan olika bergvärmeinstallatörer skiljer sig också åt, även när de ska utföra mycket likartade installationer. Skälen till detta kan vara oklara, men hänger ofta samman med vilken typ av bergvärmepump de erbjuder. Två pumpar med samma effekt kan ha rätt så olika pris, beroende på funktionalitet och effektivitet. Detta är en faktor som ytterligare komplicerar beräknandet av hur mycket bergvärme kommer att kosta. Att själv försöka räkna ut det är hart när omöjligt, även om man vet exakt hur stort uppvärmningsbehov man har. Det är svårt att själv avgöra kostnaden för borrning. För detta krävs att man vet hur jorden ser ut där man bor, och hur långt ner det är till berggrunden.

Så för att få reda på hur mycket det kommer att installera bergvärme är det absolut enklaste att ta kontakt med olika bergvärmeinstallatörer. Dessa kommer då att göra ett hembesök hos dig, för att försöka uppskatta vad det är som krävs för att värma upp din bostad. Därefter kommer du att få en offert med kostnadsförslag. Detta är betydligt enklare än att försöka gissa själv, vilket gör att det är lika bra att tänka att det nog kommer att kosta mellan 120-140,000 kronor; lite lägre om man vet att man inte behöver så mycket uppvärmning.

maj 5, 2014

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *