Att tävla i tävlingslydnad

Det krävs en hel del av en hund som tävlas i tävlingslydnad, den behöver en lång rad av kunskaper och färdigheter. Först och främst är det såklart tävlingslydnadens moment som måste tränas in. Redan där hittar vi en del kluriga utmaningar. Dels så ingår det en hel del kommandon som hunden ska kunna och dessutom kunna skilja på, vilket kräver signalkontroll för att inte bara bjuda på det som man har tränat på mest eller senast. Dessutom innehåller ett tävlingslydnadsprogram många olika aktivitetsnivåer som hunden ska kunna växla mellan. Från att sitta helt still och vänta till att springa snabbt till rutan, eller att först köra en apportering i full galopp till att senare tvingas använda nosen i vittringsapporteringen. Den noggranna bedömningen av tävlingslydnad medför också att det krävs detaljträning av alla moment under hela hundens karriär för att behålla den höga precisionen i momenten. Tävlingslydnadsträningen är en färskvara!

En annan svårighet i tävlingslydnaden är att hunden ska kunna jobba länge för sin belöning. Redan i lydnadsklass 1 är det sex moment som hunden ska utföra i en följd. Detta blir en stor skillnad gentemot hur de flesta av oss gör på träning, där det ofta utdelas belöning väldigt frekvent. Träning för tävlingslydnad innebär därför att man måste bli duktig på att lära hunden att fortsätta jobba även när det dröjer lite längre innan bollen eller godiset dyker upp. Detta kallas för kedjeträning och är, framförallt hos lite mer svårmotiverade hundar, något som kräver en hel del tid och planering för att ge rätt effekt.

Det är fler saker än belöningsfrekvensen som skiljer träningspassen från tävling. Exempelvis sitter kanske hunden och väntar länge i bilen innan tävling men inte innan träning, det är svårt att som förare inte bli lite spänd och nervös, det är plastband som avgränsar tävlingsplanen, det är domare och tävlingsledare (som dessutom kommenderar dig) inne på planen, publik runt omkring. Det är uppvärmning på en plats och sedan transport in på själva tävlingsplan. Det är även transportsträckor mellan momenten under tävlingen, och ofta lite väntetider medan tävlingsledaren ska förbereda nästa moment. Allt detta måste också ingå i tävlingslydnadsträningen, i form av tävlingsträning. Ju bättre man är på att träna hunden under sådana förutsättningar som finns på tävling, och i den typen av miljö, desto större är chansen att man blir framgångsrik i tävlingslydnaden. Det är också mindre risk att hunden då uppfattar tävling som något som blev lite för svårt och tråkigt, vilket kan ta lång tid att reparera i efterhand.

november 16, 2014

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *